Machtiging jongmeerderjarige: Een lijn in de rechtspraak nodig!

Recent hebben wij een zaak op kantoor behandeld waarbij ten tijde van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorzieningen, waaronder verzoek tot kinderalimentatie, de kinderen allen minderjarige waren. Gedurende de procedure is één van de kinderen meerderjarig geworden.

Kan een jongmeerderjarige een van zijn ouders machtigen om zijn / haar belangen namens hem of haar te behartigen betreffende de (jongmeerderjarige) alimentatie, zodat hij / zij niet apart tegen een van zijn ouders hoeft te procederen?

In eerste aanleg is een machtiging overgelegd (in het voorbeeld zijn uiteraard de namen weggehaald):

“Hierbij machtig ik mijn moeder/vader mijn belangen te behartigen betreffende de (jongmeerderjarige) alimentatie die onderdeel is in de procedure tussen mijn ouders met het zaakkenmerk XX”

De rechtbank heeft in eerste aanleg de machtiging ter zijde gelegd en het verzoek ten aanzien van de (jongmeerderjarige) alimentatie afgewezen. Later heeft het gerechtshof Den Bosch in hoger beroep de zaak praktisch aangevlogen en het verzoek wel toegewezen: “Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de vrouw als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige ontvankelijk is in haar verzoek om een onderhoudsbijdrage ten behoeve van de jongmeerderjarige vast te stellen”.

Dank aan het hof voor deze praktische benadering!

In de rechtspraak is geen eenduidige lijn. Waarom? Ouders en jongmeerderjarige hebben behoefte aan duidelijkheid.

Wij hopen dat er snel een lijn wordt getrokken door de rechtspraak met betrekking tot dit onderwerp!